Presentació

Ideari

 Una cultura, la catalana; un país, el món.

 Realitzar serveis a la Infància i a la Joventut per tal d'ajudar en el seu procés de desenvolupament com a persones.

 Promoure activitats que contribueixin en aquest procés d'aprenentatge dels Infants i Joves, tals com Camps de Treball, Jornades diverses, Cursos de monitors i directors, foment de l'esport,... i d'altres activitats que l'entitat consideri idònies per a la Infància i laJoventut.

 L’arrelament a la tradició cultural dels nostres municipis i a la pròpia de Catalunya.

 La coneixença i respecte per la resta de cultures de convivència. 

 Educació en valors: diàleg, pau i llibertat.

 Pel que fa a les nostres activitats: seguretat, diversió, i aprenentatge.

 La solidaritat i la cooperació amb d’altres infants d’aquí i del món.

 Desenvolupament personal i social a partir d’un procés d’aprenentatge transversal que conjugui escola, entorn socioafectiu, i educació en el lleure.

 Respecte, conservació, i recuperació del territori.

 Sensibilització ecològica: reciclatge, cultura d’estalvi d’aigua i d’energia, cura del medi ambient.

 La formació professionalitzada en el lleure com a eina de qualitat educativa.

 El foment dels projectes socials i de recuperació del patrimoni històric, cultural, i natural.

 La innovació, la qualitat comunicativa i de continguts, la millora continuada, l’adaptació a les necessitats específiques, i la professionalitat i formació dels recursos humans.info@elcastellet.cat   ·   T. 972 46 53 58 / 606 654 735   ·   NOTA LEGAL